Câu hỏi thường gặp

Xem thêm >>

Linh

Tôi đang mang thai 26 tuần, xin bác sĩ cho lời khuyên nên ăn uống như thế nào để phòng suy dinh dưỡng bào thai cho bé ạ?

Linh

Phó Giáo sư ngành Y,
Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Dinh dưỡng – Tiết chế.

Tôi đang mang thai 26 tuần, xin bác sĩ cho lời khuyên nên ăn uống như thế nào để phòng suy dinh dưỡng bào thai cho bé ạ?

Linh

Tôi đang mang thai 26 tuần, xin bác sĩ cho lời khuyên nên ăn uống như thế nào để phòng suy dinh dưỡng bào thai cho bé ạ?

Linh

Phó Giáo sư ngành Y,
Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Dinh dưỡng – Tiết chế.

Tôi đang mang thai 26 tuần, xin bác sĩ cho lời khuyên nên ăn uống như thế nào để phòng suy dinh dưỡng bào thai cho bé ạ?

Linh

Tôi đang mang thai 26 tuần, xin bác sĩ cho lời khuyên nên ăn uống như thế nào để phòng suy dinh dưỡng bào thai cho bé ạ?

Linh

Phó Giáo sư ngành Y,
Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Dinh dưỡng – Tiết chế.

Tôi đang mang thai 26 tuần, xin bác sĩ cho lời khuyên nên ăn uống như thế nào để phòng suy dinh dưỡng bào thai cho bé ạ?