Truyền thông

RV NUTRITION VIỆT NAM VÀ HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

02/12/2022 7384 Lượt xem

Ngày 24/11/2022 vừa qua, Công ty CP RV Nutrition Việt Nam và Hội Dinh Dưỡng Việt Nam đã tổ chức lễ kí kết hợp tác nghiên cứu khoa học ...